huisartsmehrzad.nl

Recepten

Herhaalrecepten kunt u telefonisch bestellen via de assistente op telefoonnummer 075-6171793. Recepten welke u nog dezelfde dag wilt ophalen bij uw apotheek, dient u te bestellen voor 10.00uur.

Tevens kunt u herhaalrecepten bestellen via de website van

apotheek 't Kalf.

Alle overige recepten worden uitsluitend uitgeschreven na overleg met de huisarts, via het telefonisch consult of het consult tijdens het reguliere spreekuur.